Industries

כרמל חרטה על דגלה שמירת סטנדרט גבוה של איכות ועיצוב. במטרה לשמור על סטנדרטים אלו, הקימה הקבוצה מספר מפעלים ביניהם: מפעלים לייצור שטיחים, דשא סינטטי, נגריה ומרפדייה. תהליכי הייצור במפעלים אלה, נמצאים תחת פיקוח קפדני בהתאם לתקנים המחמירים בעולם, כך שהתוצר הסופי הינו באיכות, עיצוב ורמת גימור מהגבוהים בעולם. כ – 50% מתוצרת המפעלים מופנית לייצוא.

English